Categories

.

€38.80

In stock

€139.11

In stock

€116.46

In stock

€177.94

In stock

€145.59

In stock

€155.29

In stock

€48.51

In stock

€155.29

In stock

€51.74

In stock

€145.59

In stock

€25.86

In stock

€97.05

In stock

Skladem

220 Grinding Stone KIYA Tokyo on Wooden Pedestal

Skladem

Skladem

Skladem

Knife Petit 140 mm - KIYA - Suminagashi - Damascus 11 layers - Kurouchi

Skladem

Knife Gyuto / Chef 210 mm - KIYA - Suminagashi - Damascus 11 layers - Kurouchi

Skladem

Skladem

Skladem

400 Grinding Stone KIYA Tokyo on Wooden Pedestal

Skladem

Skladem

Knife Kamagata / Santoku 170 mm - KIYA - Suminagashi - Damascus 11 layers - Kurouchi

Skladem

1000 Grinding Stone KIYA Tokyo on Wooden Pedestal

Skladem

Skladem

Knife Gyuto / Chef 180 mm - KIYA - Suminagashi - Damascus 11 layers - Kurouchi

Skladem

Skladem