Kategorie

.

399,14 €

Skladem

451,20 €

Skladem

676,82 €

Skladem

649,06 €

Skladem

607,40 €

Skladem

347,07 €

Skladem

1 735,50 €

Skladem

1 145,42 €

Skladem

Skladem

tanto Hada & Japanese Tanto & Folded Steel AISI 1075 & Real Choji Hamon

Poslední kus skladem

Skladem

tanto KUSA & Japanese Tanto & Folded Steel AISI 1075 & Real Choji Hamon & Yokote

Poslední kus skladem

Skladem

katana AKUMA & překládaná (damascus) ocel AISI 1075 & reálný Choji hamon

Poslední kus skladem

Skladem

katana TORI & překládaná (damascus) ocel AISI 1075 & reálný Choji hamon

Poslední kus skladem
607,40 €

Skladem

katana Akai Kawa & překládaná (damascus) ocel AISI 1075 & reálný Choji hamon

Poslední kus skladem

Skladem

tanto Jūken & Japanese Tanto & Folded Steel AISI 1075 & Real Choji Hamon

Poslední kus skladem
1 735,50 €

Skladem

wakizashi KIZEMA & překládaná (damascus) ocel AISI 1075 & reálný Choji hamon & Yokote & Horimono

Poslední kus skladem

Skladem

Shirasaya 保存拵 & Japanese Hand Made Sword & Folded AISI 1075 Steel & Real Suguha Hamon & Yokote

Poslední kus skladem